6+

Year
Founded

20+

Projects
Finished

12000+

Tons
Every year

NEWS HOT

NEWS IS CONCERNED

  • 14 Th05, 2023
  • 12 Th05, 2023
  • 28 Th04, 2023
  • 28 Th04, 2023
  • 28 Th04, 2023
  • 05 Th01, 2023

VIDEO

Ngày 09/3/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Agri - Vina chính thức được thành lập và tham gia vào thị trường Việt Nam với một tầm nhìn và sứ mệnh chính đó là “Phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam”.

CONTACT US

PARTNER