Video

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi tất yếu để hội nhập 18 Th06

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi tất yếu để hội nhập

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi tất yếu để hội nhập | Truyền Hình Nhân Dân

Giới thiệu Agri-vina 13 Th05

Giới thiệu Agri-vina

Ngày 09/3/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Agri - Vina chính thức được thành lập và tham gia vào thị trường Việt Nam với một tầm nhìn và sứ mệnh chính đó là “Phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam”.

ĐỐI TÁC