Giới thiệu


Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Agri – Vina được thành lập năm 2015, bắt đầu với lĩnh vực nông nghiệp với sứ mệnh xuyên suốt trong hoạt đồng của của công ty là “Phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam”.

Năm 2020, sau 5 năm hình thành và phát triển Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri Vina đã phát triển thành công ty đa ngành nghề, nhiều công ty con, công ty liên kết trên nhiều các lĩnh vực hoạt động kinh tế.

Lĩnh vực nông nghiệp: Hệ thống trang trại chăn nuôi của công ty đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào vận hành tại các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Bình Dương. Trong thời gian tới với công ty sẽ tiếp tục phát triển  hướng phát triển xây dựng dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại các địa bàn mới như Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh khu vực phía Nam.

Lĩnh Điện mặt trời : Xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại địa bàn các tỉnh Nam Định, Hòa Bình, Bình Dương. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển điện năng lượng mặt trời tại tất cả các tỉnh, các khu vực có tiềm năng.

Lĩnh vực du lịch khách sạn và văn phòng cho thuê: Đã và đang hoàn thành hệ thống khách sạn và văn phòng cho thuê tại Hà Nội, Phú Thọ, Đà Nẵng, Nha Trang và Bình Dương.    

Lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp : thực hiện nhiều hợp đồng tổng thầu tại địa bàn các tỉnh phía Bắc.

ĐỐI TÁC