Giới thiệu Agri-vina

13 Th05, 2021 - Xem: 3103

Ngày 09/3/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Agri - Vina chính thức được thành lập và tham gia vào thị trường Việt Nam với một tầm nhìn và sứ mệnh chính đó là “Phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam”.


ĐỐI TÁC