Video

Tổng quan dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại Nam Định

Tổng quan dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại Nam Định với quy mô 2.400 Lợn nái và 800 Lợn thịt/năm, diện tích 179.889 m2 được đưa vào hoạt động năm 2018