Product Deatils

Trang Trại Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Tại Nam Định

Agri-vina
18 Customer Reviews
Địa điểm: Nam Định
Chủ đầu tư: Agri-vina
Quy mô: 2.400 Lợn nái và 800 Lợn thịt
Diện tích: 179.889 m2
Hoạt động: Năm 2018

Trang Trại Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Tại Nam Định với quy mô 2.400 Lợn nái và 800 Lợn thịt/năm, diện tích 179.889 m2 được đưa vào hoạt động năm 2018

Tư vấn dự án

Trang Trại Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Tại Nam Định

Trang Trại Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Tại Nam Định

Trang Trại Chăn Nuôi Công Nghệ Cao Tại Nam Định với quy mô 2.400 Lợn nái và 800 Lợn thịt/năm, diện tích 179.889 m2 được đưa vào hoạt động năm 2018

Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Nhập thông tin liên hệ